Welkom op de website van Hanzekwartier. Hier vertellen wij u meer over de plannen voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier. Op de pagina ‘ideeën’ staan verschillende impressies en referenties hoe Hanzekwartier in de toekomst kan worden. Voordat deze plannen compleet zijn, horen we ook graag wat u van de plannen en ideeën vindt. U kunt bij de verschillende projecten reageren, wij zijn benieuwd!

In het najaar 2020 heeft de gemeenteraad het ontwikkelkader voor de Spoorzone van Zwolle vastgesteld. Het Hanzekwartier is een onderdeel van de Spoorzone. Het maken van de uitvoeringsagenda is een volgende stap in de ontwikkeling van het Hanzekwartier. De afgelopen maanden heeft de coalitie Hanzekwartier aan verschillende partijen in de stad de uitvoeringsagenda toegelicht. Wij zijn benieuwd naar de reacties hierop. Deze reacties zijn voor de coalitie belangrijk om de uitvoeringsagenda in dit najaar definitief te maken. De besluitvorming in het College van B&W en de gemeenteraad volgt hierop. Op deze site houden wij u op de hoogte.

Na het vaststellen van de Uitvoeringsagenda volgt er een planologische procedure om de ontwikkelingen in het gebied mogelijk te maken. Dit is een nieuw bestemmingsplan. Deze procedure start vanaf 2022. Tijdens deze procedure is er een mogelijkheid tot inspraak voor belanghebbenden. Vanaf 2023/2024 worden de daadwerkelijke plannen en projecten gerealiseerd.

Uitvoeringsagenda Hanzekwartier

De Coalitie Hanzekwartier bestaat uit de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen die met elkaar samenwerken. Het afgelopen jaar is door ons gewerkt aan een plan voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier. Dit plan noemen we een Uitvoeringsagenda.

Hanzekwartier als kloppend hart

De komende jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe toekomst voor de Spoorzone Zwolle. Een toekomst waarbij een nieuw stuk stad samen met de oude binnenstad het nieuwe centrum van Zwolle vormen. De Spoorzone Zwolle bestaat uit verschillende deelgebieden. Hanzekwartier is 1 van deze deelgebieden en ligt tussen de Hanzeallee en de Oostzeelaan. Omdat het Hanzekwartier centraal in de Spoorzone ligt, is het een goede plek om de rol van verbinder op zich te nemen. Als het kloppend hart van de Spoorzone, waar werken en leren, creëren en recreëren, wonen en spelen samenkomen.

De invloed van en de verbinding met Windesheim is belangrijk voor dit gebied. De campus van Windesheim wordt als aangrenzend gebied meegenomen in dit plan. De verbinding, interactie en het principe ‘leven lang ontwikkelen’ kunnen niet los worden gezien van de campus.

Participatie

Wij zijn ervan overtuigd dat we een gebied niet kunnen ontwikkelen zonder inbreng van de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers. Voordat de uitvoeringsagenda compleet is, horen we ook graag wat u van de plannen en ideeën vindt en of er nog dingen ontbreken. Dit helpt ons bij het maken van de definitieve uitvoeringsagenda.
Coalitie Hanzekwartier

Voor de ontwikkeling van het Hanzekwartier hebben een aantal initiatiefnemers de handen ineengeslagen om samen tot een uitvoeringsagenda te komen; de Coalitie Hanzekwartier.

 

Dit is een nieuwe Zwolse aanpak waarbij gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen samenwerken aan een innovatief en levendig Hanzeland.