Welkom op de website van Hanzekwartier. Hier vertellen wij u meer over de plannen voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier. Op de pagina ‘ideeën’ staan verschillende impressies en referenties hoe Hanzekwartier in de toekomst kan worden. In het najaar 2020 heeft de gemeenteraad het ontwikkelkader voor de Spoorzone van Zwolle vastgesteld. Het Hanzekwartier is een onderdeel van de Spoorzone.

Een stap in de ontwikkeling van het Hanzekwartier is de Nota van Uitgangspunten. De coalitie Hanzekwartier heeft hiervoor aan verschillende partijen in de stad de Nota van Uitgangspunten toegelicht. Dit heeft inhoudelijke reacties opgeleverd die voor de coalitie belangrijk waren om de Nota van Uitgangspunten definitief te maken. Eind 2022 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten Hanzekwartier vastgesteld.

De komende periode worden de plannen voor Hanzekwartier verder uitgewerkt in een Ruimtelijk Ontwikkelplan. Op deze site houden wij u op de hoogte. De ambities en uitgangspunten die benoemd zijn in de Nota van Uitgangspunten zijn het vertrekpunt voor de invulling van het Ruimtelijk Ontwikkelplan. Het Ruimtelijk Ontwikkelplan omvat een verder uitgewerkt totaalplan voor het Hanzekwartier met de invulling van functies, doelgroepen, programma, openbare ruimte, mobiliteit, duurzaamheid en participatie. Dit ruimtelijk ontwikkelplan wordt ook weer ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het Ruimtelijk Ontwikkelplan is de basis voor aanpassing van het planologisch kader. Ook tijdens deze procedure is er mogelijkheid tot inspraak voor belanghebbenden.

Nota van Uitgangspunten Hanzekwartier

De Coalitie Hanzekwartier bestaat uit de gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen die met elkaar samenwerken. Het afgelopen jaar is door ons gewerkt aan een plan voor de verdere ontwikkeling van het Hanzekwartier. Dit plan noemen we een Nota van Uitgangspunten.

Hanzekwartier als kloppend hart

De komende jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe toekomst voor de Spoorzone Zwolle. Een toekomst waarbij een nieuw stuk stad samen met de oude binnenstad het nieuwe centrum van Zwolle vormen. De Spoorzone Zwolle bestaat uit verschillende deelgebieden. Hanzekwartier is 1 van deze deelgebieden en ligt tussen de Hanzeallee en de Oostzeelaan. Omdat het Hanzekwartier centraal in de Spoorzone ligt, is het een goede plek om de rol van verbinder op zich te nemen. Als het kloppend hart van de Spoorzone, waar werken en leren, creëren en recreëren, wonen en spelen samenkomen.

De invloed van en de verbinding met Windesheim is belangrijk voor dit gebied. De campus van Windesheim wordt als aangrenzend gebied meegenomen in dit plan. De verbinding, interactie en het principe ‘leven lang ontwikkelen’ kunnen niet los worden gezien van de campus.

Nota van Uitgangspunten & Participatiejournaal

Samen bouwen aan de Spoorzone, het is één van de ontwikkelprincipes van de Spoorzone. De coalitie Hanzekwartier heeft gezamenlijk gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten Hanzekwartier. Een belangrijk onderdeel hierin was het betrekken van bewoners, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden middels participatie. Bij het opstellen van een Nota van Uitgangspunten voor dit gebied is er veel waarde gehecht aan de inbreng en belangen van de omgeving. Vanuit die gedachte hebben de leden van de coalitie de plannen en ideeën uit de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten met de maatschappelijke stakeholders uit de stad en regio gedeeld. En is er onder andere een bijeenkomst met een wandeling door het gebied georganiseerd voor buurtbewoners om hen te betrekken. Dit alles heeft veel inhoudelijke reacties opgeleverd. Positieve reacties, maar ook aandachtspunten. De opbrengsten van de participatie zijn terug te lezen in participatiejournaal Hanzekwartier. En waar mogelijk verwerkt in de definitieve Nota van Uitgangspunten. Klik op onderstaande link om de definitieve Nota van Uitgangspunten Hanzekwartier en het Participatiejournaal te bekijken.
Coalitie Hanzekwartier

Voor de ontwikkeling van het Hanzekwartier hebben een aantal initiatiefnemers de handen ineengeslagen om samen tot een Nota van Uitgangspunten te komen; de Coalitie Hanzekwartier.

 

Dit is een nieuwe Zwolse aanpak waarbij gemeente, ontwikkelaars, woningcorporaties en onderwijsinstellingen samenwerken aan een innovatief en levendig Hanzeland.